Информация относно упражняване правото на отказ от договора
1
Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект. Заявявайки поръчка на сайта toolsnet.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на съответно необходимите данни или при поръчка по телефон, Вие сключвате договор от разстояние със СУН-България ЕООД.

2. Имате право да се откажете от този договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките; при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно – считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока; при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части – считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива – телефонен номер и електронен адрес (и-мейл), в случай, че сте заплатили поръчаната от Вас стока/и с наложен платеж при предаване на стоката на куриерска фирма Еконт Експрес трябва да посочите сумата за връщане като наложен платеж във ваша полза. Ако сте платили чрез виртуален ПОС терминал с карта на toolsnet.bg – да ни укажете IBAN на банкова сметка и трите имена на нейния титуляр, по която да Ви бъдат възстановени платените от Вас суми, както и да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронната ни поща).


За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението или да ни уведомите по телефон или имейл адрес относно желанието си за упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

4. Действие на отказа.

Ако се откажете от договора по пар. 1 по-горе, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, както следва: ако сте закупили стоката на място в нашия офис (Хасково база СУН-България Димитровградско шосе, E85, 6300 Хасково) и сте платили в брой срещу касов бон – възстановяването ще бъде в брой на място в нашия офис (Хасково база СУН-България Димитровградско шосе, E85, 6300 Хасково) в рамките на упоменатото на сайта ни toolsnet.bg работно време срещу предоставяне на издадения Ви касов бон за покупката; ако поръчката е направена през сайта ни и сте платили по банков път, възстановяването ще бъде извършено на банковата сметка, от която сме получили плащането Ви; ако сте заплатили стоката с наложен платеж или сте я заплатили на ПОС терминал с карта на място в нашия офис (Хасково база СУН-България Димитровградско шосе, E85, 6300 Хасково), възстановяването ще бъде извършено на посочената от Вас в заявлението Ви за упражняване на правото на отказ банкова сметка; ако цената на поръчаната от Вас стока е била платена с кредит от финансова институция, то възстановяването се извършва на същата финансова институция; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Разходите по връщането на стоката са за Ваша сметка. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките до „Хасково база СУН-България Димитровградско шосе, E85, 6300 Хасково“ чрез Еконт Експрес без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките, като при предаването им на Еконт Експрес следва изрично да заявите, че желаете да се ползвате от преференциалните тарифи на Еконт Експрес за СУН-България ЕООД.

Стоката не трябва да има следи от употреба. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. В подобни случаи на намаляване на стойността на стоката вследствие на такова изпробване от Ваша страна, паричната равностойност на това намаляване на стойността на стоката, за което Вие отговаряте, ще бъде приспаднато от сумата на подлежащите Ви на възстановяване плащания от страна на СУН-България ЕООД.